آخوند علم الهدی: به این نتیجه رسیدید باید فیلتر کنید آنوقت این رو به گردن رهبری می خواهید بیندازید

آخوند علم الهدی

آخوند علم الهدی

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد سیاست‌های اقتصای آخوند روحانی را زیر ضرب برد و گفت: بابا این قراردادهایی که شما با کشورهای دیگر می‌بندید به‌عنوان رابطه اقتصادی و هر چی از ارتباط اقتصادی یک طرفه کالای آنها می‌آید اینجا و اینجا بازار آنها  می‌شود خوب این خلاف دستور رهبری است.

دو سه شب پیش تو اخبار گفتن که آقا مسأله قطعه سازی قطعات یدکی اتومبیل که به‌وسیله کارگر ایرانی ساخته  می‌شود بقیه هم رفتن قرارداد بستن با یک دستگاه قطعه‌سازی خارج کشور آقای متصدی در خود اخبار آمده می‌گفت بابا اگر این قرار داد بخواهد اجرا بشود قدم اولش ۵۵۰کارگر آنهم کارگر فن‌آور در این کشور بیکار  می شوند آخه این حمایت از کالای داخلی فقط باید مردم بخرند که بلوز خارجی نخرند، پارچه خارجی نخرند یا شما مسئولان نظام هم باید گوش بدهید این حرف رو چرا رفتی با بیرون قرار داد میبندید

وی افزود:‌ بر خلاف فرمان رهبر عمل می‌کنند بعد به نتیجه نمی‌رسند، به شکست مبتلا میش می‌شوید، شکست  را فرافکنی می‌کنند گوشه کنار زمزمه می‌کنند به گردن رهبر بیندازند، بابا مشکلات اقتصادی مال کیه!

مشکلات را رهبر ایجاد کرد! رهبر که ۴ساله میگه اقتصاد مقاومتی و شما عمل نمی‌کنید اقتصاد مقاومتی عمل کردید و دچار مشکل شدید یا ترک کردید دچار مشکل شدید اگر ترک کردید دچار مشکل شدید که این مشکلات اقتصادی به رهبری کاری ندارد چرا به گردن رهبری می‌اندازید هر قدمی می‌خواهند بردارند اضطرار پیدا می‌کنند و خودشون نمی‌توانند خلاف حرفهای قبلی‌شون هست خلاف مطالب قبلی‌شون است این را گردن رهبری بیندازند.

آخوند علم‌الهدی طرح فیلترینگ از طرف آخوند روحانی را مورد حمله قرار  و گفت:‌

خوب از ۴سال پیش تو همین مکان مقدس در همین تریبون بنده مسأله فیلتر شبکه‌های خارجی را مطرح  کردم در مقابل شما این‌قدر حمله کردید، اهانت کردید، فحش دادید بد و بیراه گفتید، خوب آخرش خودتون بعد از  ۴سال به این نتیجه رسیدید همه مفاسد این مملکت و همه ناامنیهای این کشور و همه اشکالات اقتصادی و تمام مفاسد فرهنگی و اخلاقی به‌خاطر این شبکه اجتماعی خارجی است.

حالا به این نتیجه رسیدید باید فیلتر کنید آنوقت این را به گردن رهبری می‌خواهید بیندازید که رهبر گفته فیلترکنید خودتون به این نتیجه رسیدید، خوب خیلی ممنون، خیلی متشکر بعد از ۴سال هم به این نتیجه برسید عمل کنید باز هم متشکریم ما اما بیخودی یک چیزی که حالا یک روزی گفتید دست ما روی دکمه فیلتر هیچ زمان نخواهد رفت حالا مجبور شدید این را به رهبری فرافکنی نکنید، اگر ۴تا آدم ناآگاه، غیربصیر، بی‌توجه اینها هنوز هم سنگ شبکه‌های خارجی رو دارند به سینه می‌زنند شما به‌خاطر رضایت آنها نبایید مسأله را به گردن رهبر بیندازید این درست نیست!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *