استفاده پاسداران از مدارس به‌عنوان بازداشتگاه و زندان قیام کنندگان / موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین

https://bit.ly/2De0rAYبرای دیدن فیلم به این لینک مراجعه کنید 
استفاده پاسداران از مدارس به‌عنوان بازداشتگاه و زندان قیام کنندگان – سخنگوی مجاهدین

فیلمی از شبکه‌های اجتماعی به دستمان رسیده که نشان می‌دهد پاسداران جنایتکار از دبستان دخترانه قدس به‌عنوان محلی برای بازداشتگاه استفاده می‌کنند و دستگیر ‌شدگان قیام سراسری را به این دبستان منتقل می‌کنند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *