اطلاعیه- در تظاهرات معلمان در تهران شمار بازداشت‌شدگان به بیش از ۲۰۰تن بالغ می‌شوند

uprizing teachers in tehran
دستگیر شدگان از معلمان شهرهای تهران، مشهد، مهاباد، یزد، کهگیلویه، مریوان، دلفان خمین، اصفهان، کرمان، شهرضا، انزلی، سبزوار، رباط کریم، پاکدشت، سنندج، قزوین، شهرکرد، کرج، همدان، ارومیه و ساری و… . هستند.
شمار بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی امروز – چهارشنبه ۳۱تیر -۲۲ژوییه – معلمان و فرهنگیان کشور بالغ بر ۲۰۰تن شده است. تعداد زیادی از آنها از میان معلمانی هستند که از شهرهای مشهد، مهاباد، یزد، کهگیلویه، مریوان، دلفان خمین، اصفهان، کرمان، شهرضا، انزلی، سبزوار، رباط کریم، پاکدشت، سنندج، قزوین، شهرکرد، کرج، همدان، ارومیه، ساری و… . به تهران آمده بودند و در یورش نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند..
هاشم خواستار سخنگوی کانون صنفی معلمان خراسان در میان دستگیرشدگانی است که به بازداشتگاه خیابان وزرا منتقل شدند. وی از زندانیان سیاسی دهه۶۰ است که بعد از آن نیز به‌خاطر دفاع از حقوق معلمان بارها دستگیر شده است. در حال حاضر مدتهاست شماری از معلمان از جمله اسماعیل عبدی، رئیس کانون صنفی معلمان و رسول بداقی، محمود باقری، علیرضا هاشمی، علی اکبر باغانی صرفاً به‌خاطر تلاش برای احقاق حقوق فرهنگیان در زندانهای رژیم به‌سر می‌برند. آزادی این زندانیان سیاسی از جمله خواستهای تجمع اعتراضی امروز فرهنگیان بود.
از ساعت ۱۰صبح امروز بیش از دو هزار تن از معلمان آزاده از شهرهای دور و نزدیک در خیابانهای اطراف مجلس رژیم گرد آمدند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: دستگیر ‌شدگان را آزاد کنید. رانندگان خودروها با بوق زدن از آنها حمایت کردند.
نیروهای سرکوبگر با تمهیدات سرکوبگرانه از جمله حمله به معلمان حاضر در صحنه تلاش در پراکنده ساختن آنها داشتند. اما معلمان آزاده با جنگ و گریز تلاش کردند این تجمع را دوباره شکل دهند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی پلاکاردهایی مبنی بر آزادی معلمان زندانی با خود حمل می‌کردند.
موتور سوارهای نیروی ویژه ضدشورش به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در خیابانهای منطقه با سر و صدای زیاد ویراژ می‌دادند و نیروهای سرکوبگر مانع از گرفتن عکس و فیلم از این حرکت اعتراضی می‌شدند.
با وجود سرکوب شدید تا ساعت۱۲۰۰ به وقت ایران، هنوز منطقه تجمع متشنج بود و شمار بالایی از معلمان به‌طور پراکنده حضور داشتند.. مترو ایستگاه ملت (ادامه میدان توپخانه به سمت شرق) تماماً توسط مزدوران نیروی انتظامی قرق شده بود. در خیابانهای جمهوری و بهارستان و مترو بهارستان عوامل نیروی انتظامی و لباس شخصیها به‌طور فشرده حضور داشتند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱تیر ۱۳۹۴ (۲۲ ژوییه۲۰۱۵)

You may also like...