ایران: سرکوب وحشیانه تجمع اعتراضی برای آزادی کارگر زندانی سیاسی رضا شهابی

صبح سه‌شنبه ۵دی نیروهای سرکوبگر به تجمع شمار زیادی از دانشجویان و کارگران و دیگر اقشار مردم در مقابل وزارت کار رژیم، که در اعتراض به بازداشت رضا شهابی، زندانی سیاسی کارگر، گردآمده بودند یورش بردند و شماری از تجمع‌کنندگان را دستگیر کردند.

نیروهای سرکوبگر که از سحرگاه سه‌شنبه در مقابل وزارت کار و نواحی پیرامون آن به‌طور فشرده مستقر شده بودند با یورش وحشیانه به تجمع‌کنندگان و بازداشت گروه زیادی از آنان درصدد بودند تا مانع از شکل‌گیری این تجمع و پیوستن مردم به آنها شوند. شمار بازداشت‌شدگان بیش از ۵۰تن بود.

یکی از بازداشت‌شدگان بر اثر شدت ضربات وارده بیهوش شد که به بیمارستان منتقل گردید. رژیم آخوندی در وحشت از بالا گرفتن اعتراضات، ناگزیر از آزادی بازداشت‌شدگان به قید وثیقه شد.

زندانی سیاسی رضا شهابی در خرداد ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او که با سپردن وثیقه سنگین به‌خاطر وخامت حالش تحت رسیدگی پزشکی در خارج از بیمارستان قرار داشت در مردادماه بار دیگر به زندان برگردانده شد. قضاییه آخوندی به بهانه‌های مختلف بیش از یک‌سال بر مدت محکومیت او افزوده است. او طی روزهای اخیر به‌خاطر دو سکته پیاپی در وضعیت دشواری به‌سر می‌برد. اما دژخیمان به‌رغم تأکید پزشکان از رسیدگی درمانی به او جلوگیری کردند و او را به زندان باز گرداندند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶دی ۱۳۹۶ (۲۷دسامبر ۲۰۱۷)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *