دیدار مادران پارک لاله با خانواده زندانی سیاسی در اعتصاب‌غذا جعفر عظیم‌زاده

مادران پارک لاله222

روز پنجشنبه مادران پارک لاله همراه با جمعی از اقشار مختلف مردم به دیدار خانواده زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده که در سی و هشتمین روز اعتصاب‌غذای خود در اعتراض به احکام ظالمانه و شرایط غیرانسانی زندانهای به‌سر می‌برد رفتند.
ماداران پارک لاله در این دیدار ضمن ابراز همدلی و همراهی با خانواده جعفر عظیم‌زاده، از خواسته‌های وی در اعتصاب‌غذا پشتیبانی نموده و از عموم انسانهای شریف و جوامع بشری خواستار پشتیبانی از این زندانی سیاسی و درخواستهایش شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *