سرقت ترانسهای برق کمپ اشرف به دستور هادی العامری

سرقت ترانسهای برق کمپ اشرف به دستور هادی العامری

دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه یی اعلام کرد در روز ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳ (۳ اکتبر) به دستور هادی عامری سرکرده گروه تروریستی بدر، ترانسهای برق کمپ اشرف توسط عدی خدران، مزدور شناخته شده نیروی تروریستی قدس به سرقت برده شد. عکس سرقت این ترانسها در حال بار زدن بر تریلی ضمیمه است. این ترانسها از سوی ساکنان خریداری شده و جزو اموال آنها محسوب می شود.
عدی خدران که گروههای کثیری از اهالی خالص و مناطق اطراف را به قتل رسانده، زندانی یا آواره کرده است، توسط مالکی و با دخالت فعال نیروی قدس به فرمانداری خالص گماشته شد.
طبق طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا برای انتقال آخرین گروه از ساکنان اشرف به لیبرتی به تاریخ ۱۴شهریور۹۲ (۵سپتامبر ۲۰۱۳) «دولت عراق کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد» و «به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد». در روز بعد(۶سپتامبر) خانم الیزابت جونز، معاون وقت وزیر خارجه امریکا در امور خاور نزدیک، در نامه به خانم رجوی نوشت در صورت موافقت ساکنان با طرح فوق «سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق بکارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهد نمود. سفارت آمریکا تمامی توان خود را برای حمایت از این تلاشها به کار خواهد بست».
اما در یک سال گذشته نه تنها دولت عراق از اجرای همه موارد فوق جلوگیری کرده است، بلکه به رغم تعهدات مکرر و صریح ملل متحد و آمریکا اموال اشرف به طور مستمر در معرض چپاول و سرقت مالکی و باندهای تروریستی وابسته و ارگانهای حکومتی بوده است

You may also like...