سوم مرداد۱۳۶۰- ۲۵ ژوئیه – تأسیس رادیو صدای مجاهد

تاسیس رادیو صدای مجاهد2 - 222

روز سوم مرداد سال ۱۳۶۰ رادیو صدای مجاهد به‌ پخش برنامه ‌بر روی امواج کوتاه اقدام کرد.
 پس از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و تهاجم همه‌جانبه خمینی و پاسداران وحشی او به‌تمامی مظاهر آزادی، بستن مطبوعات آزاد و گستردن بساط اختناق و خفقان ولایت فقیهی، صدای مجاهد بر روی امواج sw از منطقه کردستان ایران، خروش آزادیخواهانه مردم ایران را فریاد کرد. صدایی که ارتجاع حاکم با خرید صدها میلیون دلار دستگاههای پارازیت‌افکن سعی در خاموش کردن آن داشت. اما صدای مجاهد از لابلای امواج پارازیتی دشمن، راه خود را به ‌قلب توده‌های مردم باز کرد.
فرستنده رادیو صدای مجاهد بارها نیز در خطر بمبارانها و تهاجمات مزدوران خمینی قرار گرفت ، اما به‌همت خلق دلیر کردستان ، دستگاههای صدای مجاهد بردوش همین مردم از لابلای کوهستانها به‌محلهای امن‌تر نقل مکان داده می‌شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *