فرانسواز هریتیه: هرگز رویاهایتان را رها نکنید، هرگز!

 FranoiseHritier222

پیام خانم فرانسواز هریتیه، انسان شناس برجسته فرانسوی به کنفرانس تعهد برای برابری- زنان متحد علیه بنیادگرایی اسلامی در پاریس – ۲۷ فوریه ۲۰۱۷
پیام من خیلی ساده است. این که زنان از موقعیت برابر با مردان برخوردار باشند و با همان احترامی که با مردان برخورد می‌شود با آنها هم برخورد شود، بسیار درست است. اما بدون مبارزه نمی‌توان به این امر دسترسی پیدا کرد. رسیدن به این هدف، بدون جنگیدن عملی نیست،  بدون مایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. و به همین خاطر است که تعلیم و تربیت فوق‌العاده مهم است.

 هم‌چنین به‌دست گیری رهبری سیاسی، در هر جا که امکان‌پذیر باشد، مهم است و به همین خاطر است که شخصا بسیار شیفته کاری هستم که توسط خانم مریم رجوی انجام شده است. چرا که خیلی زود نسبت بهکیفیت مبارزه او و صداقت تعهداتش اشراف پیدا کردم چه در زمینه جدایی دین از دولت و چه در زمینه تعهدش برای زنان. و جاهایی که وی نوآوری کرده است.
 فکر می‌کنم این یک موضوع اساسی است که اگرچهمربوط به محیط خاصی است، ولی می‌تواند یک الگو برای دیگران باشد. چرا که او (مریم رجوی) انتخاب کرد که برای اعمال رهبری سیاسی، مسئولیت را به زنان بسپارد در حالی‌که این کارها سنتاً در دست مردان بود. و زنان فقط دستیارانی ساده یا سکرتر بودند.
او تصمیم گرفت که این اوضاع را به‌هم بزند. نمی‌گویم که این همه جا امکان‌پذیر است. مثلا در همه شرکت‌ها یا در همه کشورها، ولی یک الگو است. و اگر عمل کند و قاعدتاً که باید عمل کند و هیچ دلیلی وجود ندارد که زنان بی‌صلاحیت باشند،و اگر پاسخ بگیرد،الگویی برای کل بشریت خواهد شد.
این به مثابه پیامی به زنان است که:
 بهیک واکنش غیرطبیعی که از کودکی به آنها تحمیل شده و می‌گوید:«من هیچ‌وقت نخواهم توانست، این حیطه مردان است و باید به‌دست آنها سپرد»، تن ندهند. باید قبول کنند که جسورانه دل به دریا بزنند.  این جسارت را به زنان امروز توصیه می‌کنم.
در مورد زنان لیبرتی، خیلی برایم سخت است که به‌جای آنها صبحت کنم و برای آنها پیامی بدهم. چرا که وقتی آدم راحت در آپارتمان پاریسی خود نشسته است و به‌دور از جنگ‌ها و نبردها و به‌دور از مشکلات روزمره زندگی است، تقریبا مغرورانه خواهد بود که آدم بخواهد به آنها چیزی بگوید، چرا که در واقع باید به آنها گوش داد و از آنها الگو برداری کرد. شاید یک چیز بتوانم اضافه کنم که خیلی به آن اعتقاد دارم و آن افتخار است یعنی نه تنها لازم است که آنها از جسارت برخوردار باشند که برخوردار هستند، بلکه همواره به آنچه هستند باید افتخار کنند و آن را با قدرت بشناسانند و ابراز کنند از جمله به رخ شکنجه‌گرانشان بکشند.
برای دختران جوان امروز، برای دختران جوان و زنان جوان ـ البته نمی‌گویم که برای دیگران وقتش گذشته است، آنها هم کماکان می‌توانند مبارزه کنند ‌ـ ولی برای دختران جوان که پر از امید هستند و دنبال نه یک زندگی رویایی بلکه دنبال زندگی‌ای هستند که رویای آن را دارند ـو این دو دقیقاً یک چیز نیست ـ به آنها می‌گویم که هرگز رویاهایتان را رها نکنید، هرگز.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *