نیویورک تایمز: کمپانیهای نفتی سرمایه‌گذاری کلان در ایران را متوقف کرده‌اند

newyork

شرکت توتال فرانسوی

به گزارش نیویورک تایمز پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا کمپانیهای نفتی که قصد سرمایه‌گذاریهای کلان در ایران را داشتند، کار خود را متوقف کرده‌اند.

این روزنامه نوشت:‌ شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه در معامله با رژیم تهران در هفته‌های اخیر با احتیاط حرکت می‌کند. چرا که موضعگیریهای شدید واشینگتن علیه این رژیم باعث شده است کمپانی‌هایی که پیشقدم بررسی سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند کار خود را متوقف کنند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *