هلاکت سرکرده گردان تکاوران لشکر عملیاتی ١۶ قدس سپاه در سوریه

هلاکت جهانگیر جعفری‌نیا فرمانده گردان -222

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) شنبه ۱۵خرداد ۹۵ از هلاکت یکی دیگر از سرکردگان سپاه در سوریه خبر دادند. جهانگیر جعفری‌نیا فرمانده گردان تکاوران لشکر عملیاتی ۱۶ موسوم به قدس سپاه که خبرگزاریهای حکومتی از او به‌عنوان ‘سردار’ نام برده‌اند به همراه پاسداری دیگر به‌نام محمد زلقی جمعی گردان عمار از تیپ پیاده موسوم به مهدی در سوریه به هلاکت رسیدند.
گفته شده است که پاسدار جهانگیر جعفری‌نیا در درگیریهای نبل و الزهرا توسط رزمندگان سوریه مجروح شده بود و پس از طی دوره درمان بار دیگر به سوریه اعزام شد و ساعتی قبل به هلاکت رسیده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *