پیام تبریک انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال پیروزمند مجاهدان لیبرتی

201691371055163906671-copy

انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال بزرگ مجاهدان لیبرتی پیام تبریکی فرستاد. در این پیام آمده است:
هزاران درود بر مجاهدان قهرمان
تبریک تبریک تبریک به خواهر مریم و همه مجاهدین
این جابه‌جایی عظیم را که حاصل تلاشهای بی‌وقفه و شبانه روزی خانم مریم رجوی و اراده سترگ مجاهدین است به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم.

تبریک به برادر مسعود که اکنون خوشحال‌ترین فرد از این جابه‌جایی است.

این جابه‌جایی دست دشمنان را از توطئه‌ها خالی کرد و یک بار دیگر خامنه‌ای را کور کرد.

بی شک این جابه‌جایی پیام از افقی بس روشن در موفقیت روزافزون مبارزه مردم ایران برای آزادی دارد.

انجمن کوشندگان آزادی ایران
۲۲شهریور۹۵٫

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *