۴ماه بلاتکلیفی یک هموطن کرد بازداشت شده در مریوان

زندان مریوان

زندان مریوان

با گذشت چهار ماه از بازداشت تحسین دادرس  یک هموطن کرد در مریوان، وی هم‌چنان در اداره اطلاعات رژیم آخوندی در سنندج نگهداری و سرنوشتش نامعلوم  است. خانواده این هموطن کرد تاکنون موفق به دیدار با وینشده‌‌اند  که موجب نگرانی آنها شده است.

 وی روز پنجشنبه ۹آذر ۹۶ توسط عناصر اطلاعات بدنام  آخوندی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشتگاهای اطلاعات مریوان و سنندج زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *