آبراه سوئز، گشایش یافت

آبراه سوئز، گشایش یافت.

آبراه سوئز، گشایش یافت

۱۷نوامبر ۱۸۶۹ – ۲۶آبان۱۲۴۸:
دراین روز آبراه سوئز آغاز به ‌کار کرد.
این آبراه، دریای مدیترانه را به ‌دریای سرخ وصل می‌کند. طول این کانال ۱۶۸کیلومتر است و توسط مهندس فرانسوی «فردیناند دولسپوس» ساخته شد.
این آبراه، مسیر کشتیهایی که از آسیا به ‌اروپا رفت‌وآمد داشتند و مجبور بودند آفریقا را دور بزنند، به ‌اندازه محیط قاره آفریقا کوتاه کرد.
کانال سوئز در زمان جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور فقید مصر، ملی شد و از حاکمیت انگلستان خارج گردید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *