آیا ممکن هست که باتغییر مصنوعی ، هوای صاف یا بارانی ایجاد کرد؟

آب و هوا

آیا ممکن هست که باتغییر مصنوعی ، هوای صاف یا بارانی ایجاد کرد؟
معمولا تغییر دادن هوا به منظور ازدیاد تولید باران یا برف بوده است ، تا مقدار بارش آنها را بیشتر کنند. 
اولین بارچارلز هتفیلد که به ( باران ساز ) معروف شد در ۱۹۰۲ دست به اینکار زد و متد خود را برای ساختن باران ایجاد کرد. او از ۲۳ ماده شیمیائی مختلف در بشکه های بزرگ تبخیر کننده و ضد زنگ مخلوط سری خودش را بوجود آورد. 
در ۱۹۱۵ شهر سن دیه گو بعد از تحمل صدمات ناشی از یک خشکسالی بسیار جدی با او قراردادی بست تا برایشان باران تولید کند.
در ۱۹۱۶ هتفیلد در شرق سن دیه گو برجی از چوب بپا کرد تا با متد خود قطره های باران را از ابرها در بیاورد. کار او ناگهان بارانی سیل آسا براه انداخت که موجب سیلی به عمق ۳۰ اینچ (یا ۷۷سانتی متر ) شد. به شهر چندین ملیون خسارت وارد شد.
در ۱۹۴۶ وینسنت شیفر و برنارد ونوات ، تخم ریزی درون ابرها را برحسب تصادف کشف کردند. راهی که شیفر ارائه کرد بوجود آوردن و رشد دادن به کریستالهای یخ توسط سرد کردن عمیق بود.
در آزمایشهای بعدی که درلابراتوار تحقیقاتی جنرال الکتریک در اسکنکتادی انجام داد، او برای پائین آوردن دمای محیط آزمایش ، از یخ خشک استفاده کرد و مه آبی رنگی بوجود آمد، و بدنبال آن میلیونها کریستال یخ میکروسکپی پدیدار شد. شیفر باهمین وسیله موفق شد باعث شود که برف در نزدیک کوه ( گری لاک ) در غرب ایالت ماساچوستز ببارد.
ارتش آمریکا سعی کرد از تغییر هوا به عنوان اسلحه استفاده کند. در پروژه (پاپ آی ) در جنگ ویتنام ، برای بستن گذرگاه ( هوچی مین ) باران ایجاد کرد.
آخرین کوشش برای تغییر هوا در سال ۲۰۰۸ انجام شد. در آن زمان چین با دنبال کردن وضعیت هوا ، بوسیله سوپر کامپیوتر ها و مهمات و و ماهواره ، برنامه ریخت تا برای بازیهای المپیک هوا را کمی تغییر دهد.
برای جلوگیری از بارانهای شدید بروی استادیوم ، با استفاده از دو هواپیما ، دو اسلحه و یک محل پرتاب موشک به درون ابرهائی که بطرف بژینگ میآمدند ( سیلور آیوداین ) و یخ خشک شلیک کردند و پاشیدند.
هر ابر سنگینی که در اطراف استادیوم بود با مواد شیمیائی تخم ریزی شده بود. این کار از ریزش باران تا زمانیکه ابرها از روی استادیوم رد شدند جلوگیری کرد.
بودجه های دولتی برای تحقیقات در باره ایجاد تغییر در هوا ، در سالهای اخیر به مقدار قبل توجهی کاهش بافته است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *