اختراع دوربین فیلمبرداری جدید با سرعت هزار برابر بیشتر

The-invention-

دوربین فیلمبرداری جدید

به گزارش رویتر، دانشمندان در زوریخ دوربین فیلمبرداری جدیدی را اختراع کرده‌اند که بیش از هزار برابر سریعتر از دوربینهای فیلمبرداری فعلی فیلمبرداری می‌کند. این دوربین با لیزر عکسبرداری می‌کند و به‌جای لنز از یک شیشه خطاطی شده خاص در آن استفاده می‌شود که تصاویر اشیا را در خود حفظ می‌کند و در واقع دوربین از این شیشه عکس می‌گیرد. مخترعین این دوربین می‌گویند که فعلاً آنها رکورد ۵تریلیون عکس در ثانیه را رد کرده‌اند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *