از اشرف به لیبرتی لیبرتی به آّلبانی آلبانی به ایران به بهانه، بیست یکمین برنامه همیاری محمود نیشابوری

dddddddddd-copy

۵۱ سال پایداری و شکوه ونبرد بی امان

داستان نبود، حماسه های ماندگاری بود

اشرف و لیبرتی را به خاک و خون کشاندند

بار ها و بارها.

  باهزاران ترفند و جنایت و سرکوب

موشک باران وشلیک و تهدید و ارعاب

اما،

مجاهدین قهرمان ماندند، استوار

و سرفراز

چگونه!

در پناه خلق محبوبشان،

با همت و یاری بی بدیل خلقشان

سالهای سال است،

از بذر جان و مال و همه چیز برای مجاهدین

دریغ نکرده اند.

۲۱همین، برنامه همیاری، همچون بهارانه،

عشق و امید و شورو شادی بر اشرفیان قهرمان

همه جا باریدن گرفت.

آری، این اراده خلق سرفرازیست که

سرنگونی تام و تمام جانیان را می خواهد،

درود، درود

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *