اطلاعاتی که اشرف و لیبرتی را هدف قرارداد

oto-bernhard - 222

من براین عقیده هستم که برخی از این اطلاعات که نهایتا در اختیار [رژیم های] ایران و عراق قرار گرفته موجب شد تا ساکنان کمپهای اشرف و بعدا لیبرتی تهدید شوند و مورد حمله قرار بگیرند، حملاتی که منجر به کشته های زیاد شده است

متن مصاحبه آقای اوتو برنهارد عضو هیئت رئیسه بنیاد کنراد آدنائر در آلمان ـ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶

کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که ریاست آن را از چند سال پیش من برعهده دارم، از اینکه بالاخره یک جاسوس ایران در آلمان نه تنها دستگیر بلکه محکوم شده است استقبال میکند. با دو و نیم سال حبس بعنوان مجازات تازه خیلی به او ارفاق شده است. این جاسوس اعتماد شهروندان و بطور خاص ایرانیان مقیم اینجا را مورد سوء استفاده قرار داد تا برای رژیم ظالم حاکم بر ایران جاسوسی کند. من براین عقیده هستم که برخی از این اطلاعات که نهایتا در اختیار [رژیم های] ایران و عراق قرار گرفته موجب شد تا ساکنان کمپهای اشرف و بعدا لیبرتی تهدید شوند و مورد حمله قرار بگیرند، حملاتی که منجر به کشته های زیاد شده است. ما نگران این هستیم که خیلی اطلاعات در مورد آن ساکنان از طریق این جاسوسها به [رژیم] تهران رسیده باشد.

برای ما این قضیه یک دلیل اثباتی است که رژیم حاکم بر ایران که بعنوان یک رژیم معتدل تبلیغ میشود، کمافی السابق از ابزارهای سخت و خشن استفاده میکند. اپوزیسیون را در داخل کشور – جایی که اپوزیسیون رسما اجازه حضور ندارد – تعقیب، محکوم و اعدام می کند و همزمان اعضای اپوزیسیون در خارج کشور از جمله در آلمان مورد جاسوسی قرار میگیرند تا فعالیتهای این مخالفان را با مانع مواجه کنند.

ما مطئنیم که دهها جاسوس دیگر در آلمان حضور دارند و ما امیدواریم که این تحول یک علامت به همه آنها بفرستد که افراد اجازه ندارند تصور کنند میتوانند در آلمان دست به اقدامات غیرقانونی بزنند و مجازات نشوند. با این زمینه میخواهم یکبار دیگر آنچه را که در ابتدای صحبت گفتم تکرار کنم: ما استقبال میکنیم از محکومیت این جاسوس. این تحول برای ما دلیل برای این هست که رژیم ایران رژیمی است که نمیخواهد با دمکراسی سر و کار داشته باشد بلکه حاکمیتی است که میخواهد با استفاده از هر ابزاری خود را در قدرت نگه دارد.

بهار ایران

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *