اعلام همبستگی شماری از نویسندگان و هنرمندان میهن با شورای ملی مقاومت

منوچهر هزارخانی - غلامحسین ساعدی - احمد شاملو 222

منوچهر هزارخانی – غلامحسین ساعدی – احمد شاملو

۱ مرداد۱۳۶۰- ۲۳ ژوئیه۱۹۸۱ :

به‌دنبال اعلام تشکیل شورای ملی مقاومت ایران، شماری از هنرمندان، شاعران و نویسندگان ایران، در هفته اول مرداد ۱۳۶۰ در نامه‌یی به ‌مسعود رجوی، با تأکید بر آرمان آزادی و استقلال و ضرورت سرنگونی رژیم و تشکیل مجلس مؤسسان و تأکید بر مرزبندی قاطع با نیروها و عناصر ارتجاعی و ضدانقلابی، پشتیبانی خود را از شورای ملی مقاومت اعلام کردند.

در میان این نویسندگان اسامی احمد شاملو، دکتر غلامحسین ساعدی و دکتر منوچهر هزارخانی به‌چشم میخورد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *