افشای مزدور مالک بیت مشعل از : امیر مزرعه

 

افشای مالک بیت مشعلرژیم خونریز آخوندهای حاکم در سراشیب سقوط و سرنگونی و بعد از خیزش‌های مردمی در دیماه که بیش از هر زمان دیگر خود را به سقوط نزدیک می‌بیند به هر خس و خاشاکی متوسل می‌شود که بزعم خود شاید بتواند خود را از این مهلکه نجات دهد اما در این رابطه بقول امام جعفر صادق که می‌گوید اذا وصل الاجل عمی البصر (وقتی اجل فرابرسد درایت و بصیرت هم کور می‌گردد). رژیم هم مصداق این گفته است چونکه از بی‌ارزش‌ترین و درواقع عقب‌مانده‌ترین (عناصر) برای نجات خود استفاده می‌کنند که این خود نشانه افلاس و درماندگی رژیم است. برای همین رژیم از سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات که ارگانهای منفور در بین مردم ایران است و این بار بانام بنیادی بانام خانواده سحر با انجام مصاحبه با عنصری خودفروخته و منفور و غیرسیاسی و لومپن سواستفاده های خودش را می‌کند. البته این حرف‌ها و ترهات رژیم است که او نشخوار می‌کند که نشان دهنده وضعیت پتال رژیم آخوندی است. اما رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات باید بدانند که با این تشبثات و آوردن چنین مهره‌های پست و حقیر و نشخوار کردن خزعبلات هزار بار تکرار شده توسط آنها با نام و اسامی مختلف و عناوین گوناگون هیچ دردی از دردهای لاعلاج این رژیم بحران زده و ولی‌فقیه مفلوک و وزارت اطلاعات منفورش دوا نمی‌کند و سرنوشت محتوم آن‌ها سرنگونی است و لاغیر

پس مزدور مالک بیت مشعل که خود را جهاد مزرعه معرفی می‌کند شخصی منفور و پست است که بی‌شک تنها به خاطر چند دلار یا چند یورو خود را به وزارت بدنام اطلاعات فروخته و در منجلاب رذالت فرو غلتیده است برای همین من امیر مزرعه که او نام فامیلیش را از فامیل خودم گرفته از او تبری جسته و او را در عداد افراد رژیم منفور آخوندی بعنوان دشمن خصم خود و تمامی مردممان می‌دانم.

امیر مزرعه

۱۴/۱۱/۹۶

 

 

امیر مزرعه- افشای مالک بیت مشعل961114لینک ها

افشای مزدور مالک بیت مشعل

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *