افشای یک مزدور:حسن حبیبی

dadras

در تاریخ ۲۵ اکتبر طی مطلبی تحت عنوان ” مزدوران چراغ خاموش”به افشای یکی از فعالین فضای مجازی به نام فرامرز دادرس پرداختم.
نامبرده ، که پیش از آن فعالیتش محدود به انتشار تحلیل و گزارش مسائل سیاسی متنوع، و بعضا مسائل اطلاعاتی ، آنهم چند روز ویا چند هفته یکبار بود، به یکباره با انتشار حجم بالایی از مطالب گوناگون به توجیه و حمایت از خطوط سیاسی رژیم آخوندی پرداخت.
کلیه خطوط واخبار سیاسی که توسط کیهان شریعتمداری و خبرگزاری فارس و سایر رسانه های ولی فقیه منتشر میشد (از جمله فتوحات پاسدار سلیمانی آدمکش قاتل ۶۰ هزار کودک سوری) توسط او با آب و تاب و مشاطه گری ویژه یک عنصر اطلاعاتی ساواکی در فضای مجازی با شدت و حدت رله میشد.
دیری نپایید که ماموریت اصلی او، یعنی تهاجم اطلاعاتی علیه مقاومت ایران و شیطان سازی از مجاهدین نیز از لابلای خطوط ماموریت فرعی اش بیرون زد.
در انعکاس به این تحرکات رژیم در پاریس ،در این مطلب منجمله نوشتم که:
.آهای… فرامرز دادرس… به صدای بلند و رسا وبا نام و نشان مشخص هم میگویم . تو مامور وزارت اطلاعات و مزد بگیر آنها هستی. …
خوب .خانه و آدرس مرا که بلدی.اتهام مکتوب مرا هم که دیدی و خواندی. اینجا هم که کشور قانون است. اگر جرئت میکنی که بگویی رژیمی و اطلاعاتی نیستی رسما و قانونا اعتراض کن . من اینجا هستم و منتظرم.”
ولی روند تحولات طی این چند هفته، و بخصوص مطلب دیروزاو تحت عنوان “شورش در لانه فرقه مجاهدین-راز وحشتناک مجاهدین ،پروژه آمریکائی حساسیت زدائی ” پرده از حقیقت امر برداشت.
انتشار همزمان این مطلب ، که در واقع چیزی نیست بجز پروژه جدید رژیم ، و در یک کلام -تهاجم به تشکیلات مجاهدین در آلبانی پس از خروج موفقیت آمیز بدنه تشکیلات از لیبرتی – همراه با مزدوران پیشین و کهنه کاری ، همچون مصداقی و اسماعیل یغمایی، به خوبی گواه این مدعاست.
تهاجم همه جانبه رژیم ، با بکار گرفتن مزدوران جدید مانند فرامرز دادرس ، انعکاس وحشتی است که سران رژیم از تغییر شرایط بین المللی دارند.
خالی از تعجب هم نیست که برخی از افراد وابسته به رژیم سرنگون شده پیشین هم دچار همین وحشت شوند و با این حساب که در صورت تغییر اوضاع و روی کار آمدن حاکمیت مردم ،همه درها بروی آنها نیز بسته شود، به خدمت اطلاعات ولی فقیه در آیند وبه شغل “شریف” مجاهد ستیزی مشغول شوند.
لذا باز هم با صدای بلند و بدون هیچ ابهام آن اتهام را تکرار میکنم:
آهای فرامرز دادرس . تو مزدور حقوق بگیر حاکمیت پلید آخوندها هستی . تو در خدمت دشمن مر م ایران هستی .
ابتدائا و قبل از هر چیز ترا در پیشگاه ملت ایران افشا میکنیم.
در ادامه نیز از همین بابت به مراجع حقوقی و امنیتی کشور فرانسه اطلاع رسانی کرده و داد خواهی میکنیم.
در فردای آزادی ایران نیز شخصا ،بعنوان یک شهروند ایرانی در برابر محاکم قضایی صالحه از مزدوری تو برای این رژیم جنایتکار شکایت کرده و تقاضای دادرسی و محاکمه و مجازات خواهم کرد.
از کلیه هموطنان تقاضا دارم با تکثیر وباز نشر این مطلب از مقاومت ایران بر علیه فاشیسم مذهبی حمایت کنند.
حسن حبیبی
پاریس ۳دسامبر ۲۰۱۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *