الکساندر دو ما، داستان نویس مشهور فرانسوی درگذشت

الکساندر دوما

۵دسامبر ۱۸۷۰ – ۱۴آذر۱۲۴۹:
پنجم دسامبر سال ۱۸۷۰، الکساندر دوما داستان نویس مشهور فرانسوی در سن ۶۸ سالگی در گذشت.
وی فرزند یک ژنرال و نوه یکی از نجیب‌زادگان فرانسوی بود.
وی هرچند که تحصیلات کلاسیک نداشت اما علاقه وافری به نوشتن داشت و بیش از ۱۲۰۰ عنوان کتاب , مقاله و رساله را به رشته تحریر درآورد.
یکی از نمایشنامه هایی که او نوشت بنام ماجراهای عاشقانه هانری سوم در زمان خودش مشهور شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *