انتقال دو زندانی سیاسی به بند ۵ زندان گوهردشت کرج

20169893934873791021-copy

در پی شورش هفته گذشته زندانیان بند ۱۰ زندان گوهردشت در اعتراض به سرکوب و آزار و اذیت دژخیمان زندان، روز دوشنبه ۱۵شهریور زندانیان سیاسی مسعود جعفرآبادی و مهدی فرحی شاندیز برای ایجاد رعب و وحشت در سایر زندانیان، به بند ۵ منتقل شدند.
خاطر نشان می‌شود که در پی شورش زندانیان در روز جمعه ۱۲شهریور که با شعار دادن بر علیه سردمداران حکومت آخوندی همراه بود دژخیمان زندان با انتقال تمامی زندانیان به زیر هشت آنان را مورد تهدید قرار داده بودند که پس از این دیگر امنیت جانی نخواهید داشت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *