انتقال زندانی سیاسی پیروز منصوری از زندان گوهردشت به مکانی نامعلوم

peroz

بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح امروز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ محمدعلی (پیروز) منصوری زندانی سیاسی بند۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت کرج به مکان نامعلومی منتقل شد.

این زندانی را با دستور بیدادگاه رژیم از بند خارج کردند اما از دلیل این دستور و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *