انسولین کشف شد

frdrek

۱۵ آوریل ۱۹۲۳ -۲۶ فروردین۱۳۰۲:
ماده ‌‌‌‌‌‌‌درمانی انسولین به‌وسیله یک پزشک کانادایی به‌نام دکتر فردریک بانتینگ کشف شد.
انسولین برای درمان بیماری دیابت(مرض قند)، درسطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که بیماران دیابتی، قدرت تولید انسولین بدنشان، یا ازمیان رفته یا پایین می‌آید، توان کنترل قند خون بدنشان نیز از بین می‌رود و قند خونشان بالا می‌رود.
داروی تزریقی انسولین برای تأمین یا بازسازی انسولین ازبین‌رفته در بیماران دیابتی می‌باشد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *