انفجار تروریستی در ظهران عربستان

انفجار در ظهران عربستان

انفجار در ظهران عربستان
۲۲ژوئن۱۹۹۶ -۱ تیر۱۳۷۵:
روز ۲۲ژوئن سال ۱۹۹۶، در یک انفجار عظیم در برابر قرارگاه نیروهای آمریکا در ظهران عربستان، ۱۹آمریکایی کشته و نزدیک به ۵۰۰‌تن نیز زخمی شدند. مطبوعات جهان و منابع مطلع در دولتهای آمریکا و عربستان، این انفجار را یک عملیات تروریستی توسط رژیم ایران می‌دانند یا معتقدند که عاملان آن در تهران پناه گرفته‌اند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *