انهدام بنر های خامنه ای و خمینی و به آتش کشیدن مقرمزدوران رژیم توسط کانونهای شورشی در شهر های میهن

 

   https://bit.ly/2WSfbhUلینک به سایت مجاهد 

   فعالیت کانونهای شورشی-به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی

 

کانون‌های شورشی و هواداران بی‌باک مجاهدین خلق ایران آتش خشم مردم اسیر و دربند ایران را در شهرهای میهن بر سر و روی رژیم و مراکز و مظاهر فریب و سرکوب آن فرود آورده و شعله امید یک خلق را هر چه فروزنده‌تر به نمایش گذاشتند و این‌که ایران این زیباترین وطن جای آخوندهای حاکم و مزدوران آن نیست و باید هر چه زودتر سرزمین آرش و کوروش از وجود نحس آنها پاک گردد.

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای شیراز- مشهد- ماهشهر- گچساران- تبریز -زنجان – رامسر -خرم آباد -آبان

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *