اگر همه یخ‌ها آب شود کره زمین چه شکلی خواهد شد؟

If-all-the-ice-melts-the-planet-will-look-like

سال گذشته آموختیم که بسیاری از عواقب تغییرات آب و هوایی غیرقابل بازگشت است

سطح آب دریاها هر سال بیش از پیش بالا می‌آید و سازمان جهانی تغییرات آب و هوایی تخمین زده است که تا پایان قرن حاضر سطح آب دریاها یک متر و یا بیشتر بالا خواهد آمد.

مجله «نشنال جیوگرافیک» در سال ۲۰۱۳ به ما نشان داد که اگر همه یخ‌های کره زمین آب شود، سطح آب کره زمین ۸/۶۴ متر بالا خواهد آمد.

در این صورت چهره زمین بکلی تغییر می‌کند و بسیاری از شهرهای بزرگ جهان غرق خواهند شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *