ایو بون فوا، شاعر، فرانسوی درگذشت

ایو-بون-فوا - 222

ایو بون فوا، مشهورترین شاعر معاصر فرانسوی و مترجم معروف شکسپیر که اشعارش به ۳۰ زبان دنیا ترجمه شدند، روز شنبه ۱۲ تیر در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

وی در طول عمرش بیش از یک صد کتاب تالیف و منتشر کرد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از او به بعنوان بزرگترین شاعر قرن بیستم یاد کرده است و او را هنرمندی کامل خوانده است که نسبت به جهان و همه هنرها کنجکاو و نسبت به زمانش و استعدادش سخاوتمند بود.
وی در ۱۳۰۲ در تور واقع در فرانسه مرکزی متولد شد. … ایو بون فوا طی مصاحبه یی گفته بود آنچه مرا غمگین می کند این است که می بینم نظام فرانسه جایی برای شعر قائل نشده است. اومی گفت شعر راهی برای کشف معنی بنیادین زندگیست.
ایو بونفوا برای اولین بار در سی سالگی با انتشار کتاب های ”جنبش و سکون رود دوو“ به شهرت رسید و بعدتر کتاب های ”دیروز فرمانروای صحرا“ ( ۱۹۵۸)، ”آنچه بدون نور بود“ (۱۹۸۷) و ”زندگی آواره“ (۱۹۹۳) را به چاپ رساند. در میان تازه ترین آثار ایو بون فوا، مجموعه شعری ”دستمال گردن سرخ“ امسال کمی پیش از مرگش منتشر شد.
ایو بون فوا بغیر از مجموعه های شعری، بخش بزرگی از فعالیت های ادبی اش را به بررسی آثار شاعران و هنرمندان دیگر اختصاص داد و آثاری از ویلیام شکسپیر و فرانجسکو پترارک را به زبان فرانسه ترجمه کرد.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *