برآشفتگی آخوند حسن روحانی از حمله موشکی آمریکا به رژیم جنایتکار اسد

Vآخوند حسن روحانی امروز شنبه ۱۹فروردین ۹۶ بر آشفتگی خود را از حمله موشکی آمریکا به سوریه به تلافی کشتار شیمیایی مردم خان شیخون توسط رژیم جنایتکار اسد نشان داد و گفت:
«این آقایی که الآن در آمریکا حاکم شده یکی از ادعاهاش این بود که من می‌خواهم با تروریستها مبارزه کنم، شما می‌دانید همه تروریستهای سوریه از این حمله آمریکا جشن گرفتند و اظهار خوشحالی کردن، اگر راست می‌گفتید، چرا در اولین اقدامات تون به تروریستها کمک کردید، چرا حامی آنها شدید».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *