برپائی جشن سده در تاجیکستان

برپائی جشن سده در تاجیکستانهمتباران گرانقدر تاجیک ما ، همانند دیگر ایرانی تباران در پهنه ایرانشهر دیروز ۱۰ بهمن ماه جشن بزرگ و آئینی سده را پاسداشتند .این جشن فرخنده مانند دیگر جشنهای کهن ایرانی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در باغ دوستی با آیئنهای ویژه برگزار گردید .

Posted by Mehrdad Ghanbari on Wednesday, January 31, 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *