تحقیقات و فناوری-پژوهشهای علمی

ممکن است که باقیمانده ویروسی که متعلق به میلیونه سال پیش است مسئول( consciousnes ) آگاهی درما باشد واز عهد کهن در مغز ما استراحت میکنند. 
مطالعات پیشنهاد میکنند که حافظه از یک ویروس باستانی منشا میگیرد که ۴۰۰ میلیون سال پیش موجودات چهار پا را مبتلا کرده است. تکه کوچکی از رمز ژنتیکی آن ویروس تا به امروز در مغز ما باقی مانده است و اطلاعاتی که محتوای آن سلول ویروس بوده ، قسمتی از ساخت ژنتیک ما شده است . دانشمندن معتقدند که هدف این ویروس درطی سیر تکامل تغییر کرده ، در طی هزاران سال به (Arc Gene ) تغییر پیدا کرده است. ( آرک ژن ، ژن اولیه ای است که پروسه را شروع میکند)
این ژن برای آن گروه از اعصاب ما که اطلاعات را مبادله میکنند حیاتی است و میتواند مسئول توانائی های ما در مورد فکر کردن و دلیل آوردن باشد. ( آرک جین ) اطلاعات ژنتیک را بسته بندی میکند و از یک ( نرو ) به ( نرو ) دیگر میفرستد.
عملکرد این ژن مانند ویروس است.
برخی ویروسها کُد ژنتیک خود را در (RNA ) بجای ( DNA ) نگه میدارند.
( آرک جین )دستورات ژنتیک خود را از مولکول های کُد گزار مینویسد. که (RNA ) نام دارند. پس از آن ( RNA ) خود ش را در یک قلاف ویروسی بصورت کپسول درمیآورد. این قلاف ، اطلاعات را در ضمن رفتن بین نورانهای مختلف حفظ میکند و بالاخره پیامها را بین قسمتهای مختلف مغز رد میکند.
دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که چه نوع اطلاعاتی بین سلولهای ما امروز رد و بدل میکند ، اما فهمیده اند که بدون این اطلاعات ( RNA ) ، سیستم های ارتباطی مغز متوقف میشوند که کار خود را انجام دهندو میمیرند.
( آرک جین) برای حافظه دراز مدت در پستانداران ضروری است. اختلالات عصبی نظیر آتیزم ، سکیتسوفرینیا ، و آلزایمر به خراب شدن این ژن ارتباط داده شده است. در یک مشاهده ، موشی که ( آرک جین ) نداشت ، نمیتوانست بخاطر بیاورد که ۲۴ ساعت گذشته چه برایش اتفاق افتاده بود.
ویروسها غالبا” به عنوان پارازیت های ژنتیک شناخته شده اند. آنها کُد ژنتیک خود را در سلولهای میزبان تزریق میکنند و مکانیزم های سلولی را در اختیار خودشان در میآورند تا که کپی های بیشتری از خودشان بسازند. این پروسه یا بی فایده است و یا برای سلولهای میزبان زیان آور است.
اما گاهی وقتها ، ژن تزریق شده از ویروس به اندازه کافی مفید هست که باقی بماند و جزعی از سیستم ژنتیک ما بشود.
۴۰ تا ۸۰% از ژنهای انسانها از تهاجم ویروسی باستانی میآیند. متخصصان رشته های اعصاب و ویروسهای باستانی حالا با هم همکاری میکنند تا مکانیک مولکولی ( آرک ژن ) را دقیقا در انسانها بفهمند.

An ancient virus could be responsible for human consciousness

An ancient virus could be responsible for human consciousness.

Posted by Hashem Al-Ghaili on Thursday, February 8, 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *