تصویب قطعنامه مجمع عومی ملل متحد برای لغو تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس

تصویب-قطعنامه-فلسطین-مجمع-عمومی-01

درحالیکه آمریکا قطعنامه تصویب شده توسط ۱۴عضودیگر شورای امنیت برای لغو تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس را در روز دو شنبه ۲۷ آذر وتو کرده بود، روز پنجشنبه ۳۰ آذر، مجمع عمومی ملل متحد، در یک اجلاس فوری و فوق العاده، قطعنامه‌ دیگری را با ۱۲۸رای مثبت در همین رابطه، به تصویب رساند.

قطعنامه مجمع عمو می ملل متحد آمریکا را به منتفی‌کردن تصمیمش برای انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس فرا می‌خواند.

در این قطعنامه آمده است که وضعیت بیت‌المقدس باید در مذاکرات مستقیم بین فلسطین و اسراییل تعیین تکلیف شود.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل متحد از همه کشورها می‌خواهد، از قطعنامه‌های شورای امنیت درباره بیت‌المقدس تبعیت کنند و هیچ‌گونه اقدامی که بر خلاف این قطعنامه‌ها را به‌رسمیت نشناسند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *