تصویری…دریایی که ساحل ندارد

دریایی که ساحل ندارد

تصویری که همگان از دریا دارند، تصویر یک پهنه وسیع آبی است که در میان دو یا چند خشکی قرار دارد و کشتی‌ها، قایق‌ها و دیگر شناورها در دو سوی آن پهلو گرفته و یا از این سو به آن سو در حرکتند. در تصویر مرسوم از دریا، مردم در سواحل دو سوی آن به استراحت، تفریح و ورزش‌های آبی روی می‌آورند. با همه اینها شاید باورتان نشود، دریایی وجود دارد، که ساحل ندارد. دریای سارگاسو، تنها دریای کره زمین است که هیچ ساحلی در دو سوی آن وجود ندارد.

دریای سارگاسو بخشی از آب‌های اقیانوس اطلس شمالی است که تقریباً بین جزایر کارائیب و مجمع‌الجزایر آزور واقع شده است. این دریا میان چند جریان آبی قدرتمند تشکیل شده و در واقع این جریان‌های آبی، سواحل دریای سارگاسو را تشکیل می‌دهند. به طور تقریبی دریای سارگاسو ۱۱۰۰ کیلومتر عرض و ۳۲۰۰ کیلومتر طول دارد.

این دریا بیضوی‌شکل و تقریباً ساکن است و در آن سامانه‌ای از جریان‌های اقیانوسی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت جریان دارد که امواج گلف استریم لبهٔ غربی آن را شکل می‌دهد.

دریای سارگاسو عمقی بین ۱۵۰۰ تا ۷۰۰۰ متر دارد و مشخصهٔ آن وجود جریان‌های ضعیف، بارش کم، تبخیر زیاد، بادهای ملایم و آب‌های گرم و شوری است که در کنار یکدیگر تشکیل بیابانی دریایی را داده‌اند که تا حد بسیار زیادی عاری از پلانکتون‌ها به عنوان غذای اصلی ماهیان است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *