تلاش دانشمندان در مبارزه با سر طان از طریق مصرف دارو

DNA Trojan Horse Tricks Cancer Cells into Consuming Drugs

Scientists have developed an ingenious way to trick cancer cells into eating drugs, and it works like a Trojan Horse.

Posted by Hashem Al-Ghaili on Wednesday, February 21, 2018

دانشمندان با روش جدیدی که مانند ( اسب تروا ) عمل میکند ، توانسته اند سلولهای سرطانی را به مصرف دارو وادار کند. 
دارو در یک کپسول ( DNA ) مخقی شده است. ( DNA ) بصورت بافت ( ننو ) نظم داده شده است بنام ( دی- ان – ای اورگامیز). 
سلول سرطانی کپسول دی- ان – ای را با غذا اشتباه میگیرد و آنرا مصرف میکند. پاره شدن جدار کپسول ، دارورا درون سلول سرطانی رها میکند. داروی رهاشده در عرض ۱۵ ساعت سلول سرطانی را میکشد. 
کپسولها بنوعی طرح شده اند که بدون آنکه به سلولهای سالم صدمه بزنند ، دارو را فقط به سلولهای سرطانی تحویل بدهند. 
آزمایشها در لابراتوار نتایج امیدوار کننده ای را نشان داده اند. هنوز تحقیقاتی بیشتری لازم است که این روش به مراحل آزمایشهای کلینیکی برسد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *