تلگراف: روحانی نه تنها مدره نیست بلکه یک مجری کاملاً بیرحم است

rohan

تلگراف انگلستان روز یکشنبه هفت خرداد ۹۶ طی مقاله‌یی به قلم کریستوفر بوکر درباره نمایش انتخابات در ایران نوشت:‌ «دوباره به ما گفته می‌شد پیروز انتخابات، حسن روحانی است که یک ”مدره “و علیه ”تندروها“ است.

هم‌چنانکه بارها گزارش کرده‌ام روحانی یک مجری کاملاً بیرحم است، کسی که از سال ۲۰۱۳ مسئول فروپاشی اقتصادی بوده و به گفته عفو بین‌الملل ”اعدام های سرسام‌آور لگام گسیخته“ و قتل و زندانی کردن بسیاری از مخالفان را به عهده دارد.

رژیم ایران به نسبت جمعیت دارای بیشترین درصد اعدام در جهان است.
قدرت واقعی در ایران در دست سپاه پاسداران است که تنها به خامنه‌ای پاسخگوست.
سپاه نه تنها بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند بلکه مسئول گسترش تروریسم در داخل و خارج و در سراسر خاورمیانه است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *