تکمیلی – تظاهرات ۱۰هزار تن از مردم مشهد با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی

قیام-خراسان

از صبح امروز پنجشنبه ۷ دیماه، هزاران تن از مردم قهرمان و به پاخاسته مشهد و دیگر شهرهای میهن علیه گرانی سرسام آور با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تظاهرات زدند و علیه سران و کارگزاران رژیم شعار سردادند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مردم قهرمان مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند و شاهرود که با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانی»، علیه گرانی و بیکاری و فساد قیام کرده و با نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداخته اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود.

وی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد به‌پاخیزند و افزود: قیام قهرمانانه امروز در بخشهای وسیعی از ایران، بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی یک خواست ملی و سراسری است. در حالیکه اکثریت قاطع مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می برند، بخش عمده ثروت و درآمدهای کشور هزینه دستگاههای نظامی و امنیتی و جنگ افروزی و مداخلات منطقه‌یی می‌شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول و به حسابهای بانکی آقازاده ها سرازیر می‌گردد، لذا تا این رژیم بر سرکار است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیمتر می‌شود و تنها راه خلاصی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی رژیم آخوندی است.

رژیم آخوندی در وحشت از گسترش تظاهرات هزاران نفره مردم نیروهای سرکوبگر انتظامی را بطور گسترده وارد صحنه کرد و به منظور پراکنده کردن تظاهرکنندگان، اقدام به شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور و مقابله با مردم با ماشین های آب پاش کردند.

هزاران مزدور یگان ویژه با سلاح و تجهیزات در خیابانهای مشهد حضور دارند و یک حکومت نظامی اعلام نشده را ایجاد کردند اما مردم به جان آمده با دستان خالی به مقابله با آنان برخاستند.

مردم بجان آمده می گفتند که سپاه و نیروی انتظامی بما حمله کردند و ما هم پاسخ شان را دادیم.

مردم مشهد با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد و خونی اگر ریخته شه ایران قیامت میشه، در مقابله با مزدوران سرکوبگر رژیم، به خطوط بی آر تی که در مسیرشان بود حمله کردند و با سنگ مزدوران را مورد حمله قرار داده و آنها را به عقب راندند.

پرواز هلی کوپتر بر فراز مشهد

در جریان درگیری مردم با مزدوران سرکوبگر رژیم، شماری از تظاهرکنندگان مجروح شدند. با حمله مردم به سمت مزدوران امنیتی، مزدوران پا به فرار گذاشتند و سپس به شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک آور روی آوردند که در پرتاب گاز اشک آور مردم نیز پاسخ آنان را با مقابله به مثل میدادند.

تظاهرات مردم به جان آمده مردم علیه گرانی سرسام آور علاوه بر مشهد در شهرهای مختلف نیز برگزار شد.

در نیشابور مردم بجان آمده علیه تروریسم صادراتی رژیم شعار سردادند سوریه رو رها کن فکری بحال ما کن.

در کاشمر مردم شعار می دادند غیرت هر ایرانی، مرگ بر گرانی.در یزد نیز مردم معترض علیه گرانی در خیابان مجاهدین این شهر دست به تظاهرات زده و علیه کارگزاران حکومتی و گرانی شعار داده اند.

همچنین در بیرجند، شاهرود و نوشهر نیز مردم به اجان آمده علیه گرانی سرسام آور دست به تظاهرات زدند و علیه سران و کارگزاران رژیم شعار سردادند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *