حمیدرضا طاهرزاده: طنین خوش ناقوس مرگ ظالمان!

حمیدرضا طاهرزاده-min

بالاخره بعد از قریب چهاردهه سیاست مستمر بیشرمانه مماشات و استمالت از حکومت ضدّ ملی، ضدّ بشری، ضد ایرانی و قرون وسطایی ولایت فقیه توسط غرب بویژه ایالات متحده آمریکا، این روزها شاهد تحولاتی جدّی در صحنه بین المللی بصورت یک تقابل کاملا آشکار آمریکا با حکومت جهل و جنایت آخوندی هستیم.

اهمیت این تحولات در این دوران نوین که حکومت جبّار ولایت فقیه بیش از هر زمان، چه در صحنه داخلی و چه در پهنه خارجی در تنگنا و بعبارت بهتر در غربابی هولناک دست و پا میزند، بهتر قابل درک بوده و تاثیرات بلافصل آن نیز سریعتر روشن و بارز میگردد.

اعلان سیاست جدید دولت امریکا در برخورد با رژیم پوسیده ولایت، آخوندها و همپالکیهایشان را در اشکال گوناگون بیش از هر زمان به سراسیمه و وحشت انداخته است. عجبا که نتایج مستقیم این سیاست جدید بسرعت بنحو برجسته ای در رویارویی مردم بپاخاسته و بجان آمده میهنمان در اقصی نقاط ایران و در خروش شعارها و حرکتها و اعتراضات وسیع و گسترده اجتماعی آنان در برخورد با پاسداران روحیه باخته و نیروهای امنیتی سرکوبگر، کاملا مشهود است و در ابعادی بیسابقه در سراسر میهن طنین افکنده است.

موضعگیریهای زبونانه سران وحشتزده رژیم از صدر تا ذیل بروشنی گویای این واهمه و ترس مرگبار است زیرا که آنها بهتر از هر کسی صدای شکستن استخوانهای فرسوده رژیم سرکوبگرشان را میشنوند و با تمام وجود درد آنرا احساس میکنند! راستی مگر چه واقعه خارق العاده و ویرانگری رخ داده که ناقوس مرگ ظالمان را اینچنین بصدا درآورده است!؟

واقعیت مسلّم این است که رژیم تروریستی، بنیادگرا و سرکوبگر ولایت فقیه از ابتدای تولد منحوسش استقس خود را بر سه پایه بنیان نهاده است. یعنی در واقع این سه مؤلفه اساس و پایه رژیم را شکل داده و استوار ساخته و طبعا هر گونه شکافی و به هر میزان در هر یک از این ارکان، منجر به بروز بحرانی عمیق در تمامیت حاکمیت خواهد شد که در نتیجه آن بقای این حکومت خونریز بشدت به مخاطره مرگبار خواهد افتاد.

این سه پایه عبارتند از:

۱- سرکوب هولناک داخلی بصورت کشتاربیرحمانه، قتل عام و اعدام و شکنجه های سیستمایتک افراد و نیروهای مترقی و در راس آنها سازمان مجاهدین خلق ایران،
۲- تلاش برای برپایی خلافت خمینی از طریق صدور تروریزم و بنیادگرایی اسلامی که عمال حاکمیت از آن به عنوان صدور انقلاب یاد میکنند! این امر در قانون اساسی رژیم نیز تصریح شده است که این انقلاب (بخوانید ارتجاع سیاه ولایت) باید به سراسر جهان بخصوص کشورهای مسلمان صادر شود! خمینی دجّال سیاست ادامه جنگ خانمانسوز با عراق را بر این پایه قرار داده بود و با سیاست خائنانه و ضد ایرانی “فتح قدس از طریق کربلا” سرکوب وحشیانه حکومتش را نیز براحتی اعمال و توجیه میکرد. این سیاست جنگ افروزانه همچنان در ابعادی بسا گسترده تر هم اکنون علاوه بر مطامع و دست اندازی در بسیاری نقاط جهان از جمله در عراق، یمن، فلسطین و بطور خاص در سوریه و با کشتار سبعانه مردم بیگناه آنجا ادامه دارد. بمب گذاریها و سایر فعالیتهای تروریسیتی که عمال او و بطور خاص حزب الشیطان در بیروت و سایر نقاط جهان تا آرژانتین و غیره مرتکب شده اند دقیقا در راستای همین سیاست توسعه طلبانه مبتنی بر تروریسم و برای برقراری امپراتوری اسلامی بوده که خوشبختانه خمینی این آرزوی پلیدش را با خود به گور برد!
۳- این حاکمیت تبهکار بدلیل فقدان پایگاه اجتماعی و مردمی و بدلیل ترس و وحشت از جهان خارج و انزوای بین المللی بشدت بدنبال دستیابی به یک سلاح مرگبار هسته ای بوده که بتواند با توسل به آن بزعم خود بقای رژیمش را تضمین نماید. بهمین دلیل طی بیش از دو دهه با صرف میلیاردها دلار از سرمایه های مردم فقیر و محروم ایران در صدد بدست آوردن بمب اتمی بوده و کماکان هم بدون شک بطرق مختلف آنرا بدور از چشمان کم سو و غالبا نابینای آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال میکند!

بنابراین با توجه به ماهیت این رژیم پلید، مقاومت ایران و علی الخصوص مجاهدین از آغاز برای نابودی تمام عیار این حکومت جبّار ولایت فقیه با سیاستهای خود بدنبال وارد کردن ضربات کاری و ویرانگر به هر یک از این ارکان حیاتی رژیم بوده اند. کمااینکه افشای پروژه اتمی رژیم توسط سازمان مجاهدین یکی از بزرگترین ضربات کاری و مرگباری بوده که از سوی مقاومت ایران دریافت کرده است.

این افشاگری تاریخی و پاسخ هر چند دیرهنگام جامعه بین المللی با برقراری تحریمهای کمرشکن توانست به یکی از مهمترین پایه های رژیم آنچنان ضربه مهلک، جانانه و جبران ناپذیری وارد نماید که تمام تعادل رژیم را بصورت چشمگیری در هم بریزد. طبعا هر یک از این استوانه های رژیم نیز خود بر شالوده ای استوار است که جانمایه آنرا در یک کلام در نیروی سرکوبگری که زاده نامشروع حکومت ولایت فقیه است میتوان یافت.

این نیروی سرکوبگر در پروسه جنگ هشت ساله توانست با از میان بدرکردن رقیب نظامی خود یعنی ارتش کلاسیک ایران و با کسب اقتدار بلامنازعه نظامی و سپس در طول زمان با بهره مندی از حمایت تمام عیار خامنه ای ولی فقیه ارتجاع با قبضه کانونهای اصلی اقتصادی بر ارکان سیاسی مملکت نیز سلطه ویرانگر و چپاولگرانه اش را بگستراند.

در واقع سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته به آن همانا قلب و ارکان حیاتی بقای این رژیم بوده اند. پرداختن به حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی که سپاه درست مثل یک اختاپوس بر آنها چنگ انداخته در حوصله این کوتاه نوشته نیست. اما تاریخ چهاردهه حکومت اختناق موید این واقعیت است که بدون چنین ارگان سرکوبگری این رژیم هرگز قادر به حفظ بقای خود نبوده و صرفا هم از همین طریق توانسته است هر سه رکن رکین فوق الذکر را پاسداری کند و به حیات ننگین خویش با تمسک به اهرمهای صدور تروریسم و ماشین کشتار و سرکوب و نیز جاه طلبی های هسته ای ادامه دهد.

ازسوی دیگر همین نیروی ضدمردمی در تمامی سالها بمثابه ارگان سرکوب در کشتار و اعدام و شکنجه مردم ایران و فرزندان دلاورشان نقش منحصر بفردی داشته است. اکثر قریب به اتفاق سران این حاکمیت جنایتکار هر یک مدتها در این ارگان از پاسداری تا سرداری سپاه را تجربه کرده اند. از رئیس جمهور سابق تا رئیس کنونی مجلس ارتجاع گرفته تا بسیاری از مقامات ارشد فعلی از جمله وزرا و نمایندگان مجلس و سفرا همگی ننگ خدمت در این ارگان سرکوبگر را داشته و به آن نیز مفتخرند!

بنابراین از سال ۶۰ به بعد برای رزمندگان مقاومت در مقابله با این نیروی خونخوار، قطع سرانگشتان اختناق یعنی همین نیروهای سرکوبگر و جلاد و قاتل سپاه در دستور کار قرار گرفت.

در دوران مبارزات فاز نظامی در قالب چریک شهری و نیز در سلسله عملیات ارتش آزادیبخش نیز همین نیروی خونخوار بوده که هماره بمانند گرگهای گرسنه وحشی به مصاف رزمندگان آزادی گسیل شده و همانها بوده اند که فرزندان این مردم را در سیاهچالها و شکنجه گاههای قرون وسطایی رژیم و در چهار راهها و در ملاعام با جراثقال سبعانه به خاک و خون کشیده و جو رعب و وحشت را در ایران گسترده اند.

موشک پرانی سالیان آنهم از نوع کشتار جمعی اسکاد- ب بر روی ساکنان بیدفاع اشرف و بعدا در کمپ لیبرتی در عراق که منجر به شهادت دهها تن از رشیدترین فرزندان مجاهد ایران شد نیز در پرونده ننگین همین سپاهیان سیاهی،تباهی و ظلمت مهر و ممهور شده است. هم اکنون نیز با راه انداختن امپراتوری فاسد اقتصادی منحصربفرد خود، شاهرگهای حیاتی مالی و اقتصادی این مرز و بوم را بی محابا به چنگ گرفته است.

بنا بر استنادات موجود این نیروی چپاولگر بر بیش از هفتاد تا هشتاد درصد از اقتصاد ایران تسلط کامل دارد و در واقع همان بازوی فاسد و سرکوبگر و غارتگر ولی فقیه است که رئیس جمهور آمریکا بدرستی در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد و هم چنین در روز اعلان سیاست جدید ایالات متحده امریکا در رابطه با رژیم حاکم بر ایران از آن یاد کرد و بر آن تاکید نمود. رخدادی که در تاریخ حیات ننگین این رژیم بیسابقه بوده و هیچگاه هیچ مقام رسمی با چنین ادبیاتی با این جانیان سفاک برخورد نکرده بود! بدون شک سیاستهای دولت فعلی امریکا در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی و جهانی طبعا مقوله دیگری است و لزوما نمیتواند مورد توافق نگارنده قرارگیرد. اما تا آنجا که به رویارویی با رژیم ولایت فقیه برمیگردد درست در نقطه مقابل سیاست زبونانه، باجدهی و مماشاتگرانه دولتهای قبلی امریکا، بویژه در دوران هشت ساله اوباما که درست مثل یک هم پیمان بر کام آخوندهای مفلوک جرعه حیات مینوشانید، سیاستی در شرف تکوین است که جسورانه و برخلاف رایج دیپلماسی مماشاتگر، بر این مماشات ننگین مهر بطلان زده و اتفاقا همان مطالباتی را عنوان میکند که مردم و مقاومت ایران سالیان دراز است آنرا با سنگینترین قیمت ممکن و با صدای بلند در همه مجامع بین المللی فریاد کرده اند.

ما سالیان سال با پرداخت گرانترین بهای ممکن خواهان سیاستی قاطع و برخوردی جدی از سوی جامعه جهانی بخصوص شورای امنیت با این رژیم بوده و هستیم. همواره متقاضی گنجاندن سپاه خونریز پاسداران در لیست های سیاه تروریستی غرب و ملل متحد و قطع ید از آنها در خاورمیانه و هر جا که حضور نظامی داشته اند، بوده ایم. در این مسیر با کار و تلاش مستمر در محافل بین المللی و پارلمانهای جهان همواره خواهان یک سیاست دست کم بیطرفانه با مقاومت ایران بوده ایم. زیرا که این مقاومت بر پایه دکترین “کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من” هیچگاه چشم امیدی به هیچ کجا بجز خلق محبوبش نداشته و در عوض همیشه در تلاش بوده است تا با ایستادگی بر روی اصول اساسی و آرمانیش یعنی حفظ استقلال و آزادی عمل خود، بهای آن را با همه چیزش بپردازد.

بنابراین چنین نیست که گویا آمریکاییها خواب نما شده و یکشبه به این نتیجه رسیده اند که باید با این رژیم برخوردی درخور رفتار آنها داشته باشند. این امر در هر روی به میزان قابل درکی، در واقع بنحو غیرقابل تردیدی محصول کار و تلاش سالیان همین مقاومت بوده که غرب را در این زمینه به ایقان برساند.

حال در چنین شرایط و دوران تازه یی که سپاه در لیست سیاه آمریکا گنجانده شده، بدون شک اعمال تحریمهای خردکننده، و کور کردن شاهرگها و شریانهای حیاتی مالی و اقتصادی این رژیم فاسد و غارتگر بهر میزان، از این طریق با عالیترین مصالح و مطالبات دیرینه ملی مردم ایران در قبال این رژیم کاملا منطبق و هماهنگی دارد. این سیاست در صورتیکه درست و دقیق و با اقتدار اجرا شود یقینا راه را برای سرنگونی این رژیم انسان خوار و مملکت برباد ده هموارتر و موانع زیادی را نیز از سر راه این مقاومت برخواهد داشت.

در این تردیدی نیست که هر کس ذره یی دغدغه آزادی و حق حاکمیت مردمی این میهن بخون نشسته را در دل و جان دارد، لاجرم از این سیاست قاطع در قبال سپاه سرکوبگر، جانی و جلاد و وطنفروش استقبال میکند. شایان ذکر است که در آمریکا حتی دشمنان سیاسی قسم خورده پرزیدنت ترامپ، از جمله آقای برد شرمن عضو ارشد دموکراتها در کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان که اولین کسی است که در این مجلس در تلاش است تا بتواند با طرح استیضاح رئیس جمهور، وی را از مقامش خلع کند و یا از چپ ترین جناح دموکراتها نظیر هوارد دین نیز که از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری امریکا و همچنین از حامیان دیرباز مقاومت بوده از این سیاست جدید دولت آمریکا در قبال رژیم دفاع کرده و آنرا شایسته حمایت دانسته اند.

یکی دیگر از برکات دیگر این لیست گذاری افشای ماهیت جوفروشان گندم نما در بازار کساد و بی رونق باصطلاح رفرمیستهای جعلی را باید متذکر شد. روحانی شیاد و ظریف شارلاتانش و دارو دسته باصطلاح مدره نماها و اصلاح طلبان و اعتدالیون قلابی که عمدتا از ریزشیهای سپاه پاسداران بوده بلافاصله پس از نامگذاری این سپاه خونریز در لیست تروریستی آمریکا، ماسکها را بکناری زده و ماهیت سرکوبگر خود را بروشنی افشا نمودند. همان سپاهیانی که در هیأت و جامه های متفاوت با خنده های مشمئز کننده در محافل دیپلماتیک بین المللی در تلاش مستمر برای حفظ نظام ولایتشان هستند، با کرنش و تعظیم و تکریمی چندش آور در مقابل «اوامر مطاع رهبر عظیم الشان!!» ماهیت پلید خود را علنا بارز کردند.

گاه از بعضی مغزهای پوک و یا صرفا کوتاه بین تاجرماب فرضیه مردود و کاملا غلطی مطرح میشود که بزعم حضرات، گویا این قبیل سیاستها شکاف بین دوجناح را در راس نظام میبندد و رژیم را در تمامیتش تقویت خواهد کرد و باعث تضعیف جنبش مبارزاتی مردم خواهد شد! قاطعانه باید گفت که این تصور کاملا باطل و غلط است. این درست است که روحانی و ظریف اینچنین در مقابل ولی فقیه به خواری و ذلّت تن داده و خود را بخش لایتجزی از سپاه پاسداران میخوانند و نقش حیاتی این نیروی سرکوبگر برای بقای حکومت خود را میستایند. اما واقعیت این است که چنین وصلت نامیمونی ممکن است که صرفا در سطح سران مذبذبی همچون روحانی و ظریف و عده دیگری که بدنبال سهم خواهی از قدرت و خوان نعمت حکومت هستند ایجاد شود، اما بدون تردید این خط مشی در بدنه نظام منجر به ریزشهای جدی و شقه شدنهای جبران ناپذیر در درون حاکمیت خواهد شد. کمااینکه در قضیه توافق هسته ای هم سعی میشد گناهان را به گردن جلیلی و شرکای او بیاندازند. این دایه های مهربانتر از مادر که از یک سیاست محکم و اصولی در قبال رژیم هراس دارند بدون شک قبل از اینکه به فکر منافع مردم رنجدیده و دردمند و سرکوب شده ایران باشند یقینا درصدد حفظ منافع کلان خود در استمرار وضع موجود و زد و بند با سپاه و قراردادهای میلیاردی و چاپیدن اموال مردم میباشند.

این رژیم در تمامیتش بهمراه بازوی سرکوبگر نظامیش که الان در لیستی فروغلتیده که فقط با سرنگونیش امکان نفی آن وجود دارد، در طول نزدیک به چهار دهه سیاه ترین نوع حکومت دیکتاتوری وحشی مذهبی را بر مردم بجان آمده ایران تحمیل کرده است. حال با فراهم آمدن شرایط و چشم اندازهای جدید و گشایشهای تعیین کننده که دوران نوینی را برای مقاومت رقم میزند، سرنگونی این رژیم بیش از هر زمان امکان پذیر و در دسترس قرار دارد.

یقینا این امر صرفا از طریق مقاومت ایران و حمایت مردم شریف و مبارز ایران عملی است. مردمی که بخشی از آن همان غارتشدگان مظلومی هستند که این روزها فریاد شعارهای مرگ بر دولت بی کفایت و مرگ بر روحانی و لاریجانی شان گوش ولی فقیه و نیروهای سپاهی که از ترس گسترش قیام در وحشت و ترس بسر میبرند را کر کرده است. نیروهای روحیه باخته ای که حتی از تجمع مردم در یک مراسم بزرگداشت سمبلیک بر مزار کوروش بزرگ در بیابانهای دوردست پاسارگاد وحشت عظیم دارد و به آن صورت مانع از برگزاری آن میشود. همه این واقعیتها عمیقا نشانگر وضعیت فلاکتباری است که رژیم پوسیده و درمانده ولایت فقیه بدان گرفتار آمده و بی تردید بزودی ناقوس مرگ این ظالمان را در بلندای ایران زمین طنین انداز خواهد کرد. پیش بسوی برقراری آزادی در ایران عزیزمان!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *