حکومت نظامی ازهاری، به زانو درآمد

ازهاری

روز هشتم دیماه سال ۱۳۵۷ مبارزات ضدسلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه، باعث شد تا شاه، ارتشبد ازهاری را که برای سرکوب مردم گمارده بود، کنار بگذارد و با یک مانور اصلاح طلبانه، بختیار را دعوت به همکاری کند. اما این مانور هم، دردی از دیکتاتوری سلطنتی درمان نکرد و یک ماه و چهارده روز بعد، نظام سلطنتی با قیام شورانگیز مردم ایران برای همیشه دفن شد.

 البته خمینی، رهبری آن انقلاب را سرقت کرد و خون شهیدانش را پایمال نمود. اما آن انقلاب علیه دیکتاتوری ولایت فقیه، و برای آزادی و دموکراسی در کسوت مقاومت مردم ایران و در مداری بالاتر از قبل همچنان ادامه دارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *