درگذشت سیمون دوبوار اندیشمند و نویسنده آزاده فرانسوی ۱۹۸۶ میلادی

 سیمون دوبوار

سیمون دوبوار از رهبران جنبش برابری زنان، در سال ۱۹۵۴ به دریافت جایزه ادبی کنگور برای کتاب ماندارنها نایل آمد، دوبوار در کتاب” جنس دوم” بر این نکته بنیادی انگشت گذاشت که محدودیتهای موجود در مورد زنان، ناشی از نفس زن بودن آنان است که او را همواره ”زن” و ”دیگری” و ”جنس دوم ” تلقی کرده و حذف می کنند. 

سیمون دوبوار از اهداف آزادیخواهانه و صلح طلبانه مقاومت ایران دربرابر رژیم خمینی حمایت می‌کرد. او در سال ۱۳۶۴ طی نامه‌ای خطاب به مسعود رجوی همبستگی خود را با اقدامات صلح‌طلبانه و طرح صلح شورای ملی مقاومت اعلام کرد. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *