راز آتش در چهارشنبه سرخ ـ فروغ پاکدل

راز آتش

در فرهنگ ملتها‌؛ خوب و بد، خیر و شر، نیکی و پلیدی، زشتی و زیبایی‌ و بسیاری از مفاهیم انسانی در کلمات و سمبلهایی خلاصه و تعریف می‌شود. فرهنگ غنی و پربار ایران‌زمین مملو از این واژه‌ها است. گاه با یک کلمه می‌توان یک مفهوم عمیق انسانی یا اجتماعی و فرهنگی و… را بیان کرد و یا احساسی عمیق از خشم و کین یا عشق و محبت را به مخاطب القاء کرد. کلماتی مانند ققنوس، آٰرش، سیمرغ، کاوه آهنگر، ستاره و… بسیاری دیگر در زمره این واژه‌ها هستند. یکی از این واژگان زیبا نیز آتش است.

سرخی آتش و سوزانندگی و رقص شعله‌هایش در بسیاری از اشعار به مدد شاعران و نویسندگان آمده است تا خشم و کین مظلومان در مقابل ظالمان، یا عطش انسانی که برای هدف خود پروایی ندارد را به تصویر بکشد. 

بدون شک برای ما ایرانیان، یکی از روزهایی که با آتش گره خورده است، چهارشنبه‌سوری است. می‌گویند چهارشنبه‌سوری با آتش شناخته می‌شود. در واقع افروختن آتش عنصر بنیادین و اصلی آیین چهارشنبه‌سوری است که آن را شب چهارشنبه سرخ نیز می‌نامند.

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *