روبات جدید برای جابه‌جایی بارهای سنگین

The-new-robot-to-move-heavy-loads

اخیراً روباتی ساخته شده که می‌تواند با تحرک و قدرت مانور بسیار بالا، بارهای سنگین را جابه‌جا کند.

این روبات که به اندازه انسان طراحی شده، دارای پروسسورها و دوربین‌هایی است که همه جهات را تشخیص داده و قابل برنامه‌ریزی توسط صاحب آن برای انجام کارهاست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *