روزنامه واشینگتن تایمز درباره بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشت: در پاسخ به حرکات تحریک آمیزٍ اخیر رژیم ایران، مایکل فلین مشاور امنیت ملی روز چهارشنبه گفت آمریکا به رژیم ایران هشدار داده که اعمالش نادیده گرفته نخواهد شد.

timez-

روزنامه واشینگتن تایمز درباره بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشت: در پاسخ به حرکات تحریک آمیزٍ اخیر رژیم ایران، مایکل  فلین مشاور امنیت ملی روز چهارشنبه گفت آمریکا به رژیم ایران هشدار داده که اعمالش نادیده گرفته نخواهد شد.

وی در بریفینگ روزانه مطبوعاتی گفت از امروز، ما به رژیم ایران اخطار می دهیم.

واشینگتن تایمز افزود: وی مشخص نساخت آمریکا چه اقدامی در تلافی علیه رژیم ایران انجام می دهد اما گفت آمریکا نخواهد گذاشت رژیم ایران به نفوذ بی ثبات کننده در خاورمیانه و اطراف جهان ادامه بدهد. فلین گفت دولت ترامپ بعد از سیاستهای ضعیف و بی اثر در قبال رژیم ایران که موجب جری‌تر شدنٍ بزرگترین دولت حامی تروریزم شده، تغییر مسیر داده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *