رکس تیلرسون: رژیم ایران هم‌چنان از رژیمهای اصلی حامی عملیات تروریستی به شیوه‌های گوناگون است

reks

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به‌دنبال جلسه شورای امنیت ملی با ریاست دونالد ترامپ، نگرانی واشینگتن از نقش رژیم ایران در حمایت از تروریسم را ابراز داشت.

بر اساس بیانیه وزارت‌خارجه رکس تیلرسون ”نگرانی‌ آمریکا درباره نقش رژیم ایران به‌عنوان حامی دولتی تروریسم“ را به اطلاع کنگره رسانده و گفته است: ”رژیم ایران هم‌چنان از رژیمهای اصلی حامی عملیات تروریستی به شیوه‌های گوناگون است“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *