زوزه‌های وحشت نظام از لرزه سرنگونی نظام در عملیات فروغ جاویدان

 زوزه‌های وحشت نظام از لرزه سرنگونی نظام در عملیات فروغ222

امام جمعه خامنه‌ای در قم، ضمن سردادن زوزه‌های وحشت از لرزه سرنگونی نظام در عملیات فروغ جاویدان و ابراز خوشحالی از جنایت تروریستی در شهر نیس، به تهدید فرانسه و عربستان پرداخت.

حسینی بوشهری:
با شعار، از مهران تا تهران در ظرف ۴۸ساعت می‌خواستند بیایند به تهران برسند و امروز تو فرانسه, قلب ادعای آزادی و دموکراسی و حقوق‌بشر و ضدتروریسم, همایش برگزار می‌کنند ما هم به سعودیها هشدارمی‌دهیم و هم به فرانسه هشدار می‌دهیم. فرانسویها شما می‌دانید همین چند روز قبل در یکی از شهرهای شما چه حادثه‌یی توسط تروریسمها اتفاق افتاد. مگر تروریسم خوب و بد دارد. سعودیها ملت ما ملت صبوری هستند, این ملت دارای پشتوانه ایمانی و اعتقادی و پشتوانه‌های دیگر است. شما به پشتیبانی اربابانتان چنین اقداماتی میکنید این ملت در موقع لزوم اقدام لازم خواهد کرد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *