سابقه مزدور اخلاقی (م.ت اخلاقی)

محمدتقی-اخلاقی-مزدور-م-ت-اخلاقی

مزدور محمدتقی اخلاقی – م.ت اخلاقی

بریدگی و اخراج از ارتش آزادیبخش در اسفند ۱۳۷۰

این‌همانی مجاهدین با خمینی و رژیم آخوندی، یک ترفند قدیمی و شناخته‌شده اطلاعات آخوندها از چند دهه پیش است. رژیم این ترفند را مخصوصاً متناسب باحال و هوای فرنگستان و مزاج بورژوازی ضدانقلابی همدست خود یافته است تا نتیجه بگیرد که شیخ یا شاه به‌مراتب از مجاهدین بهتر و پیشرفته‌تر هستند!!

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *