ستارخان،سردار ملی و باقرخان، سالار ملی لقب گرفتند

index

۳۰آبان ۱۲۸۸ – ۲۱نوامبر۱۹۰۹:
مجلس شورا به‌پاس جانفشانی های ستارخان و باقرخان در‌احیاء مشروطیت، به ‌ستارخان، لقب «سردار ملی» و به ‌باقرخان، لقب «سالار ملی» داد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *