شهادت دختر ۱۴ساله نیکتا اسفندانی در تهران – آمار شهیدان از ۴۵۰تن گذشت

مقاومت ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران به ۴۵۰ تن رسید. گزارشات اخیر حاکی از آن است که یک دختر ۱۴ساله به نام نیکتا اسفندانی در تهران به شهادت رسیده است.

نیکتا اسفندانی روز ۲۵آبان ۹۸، در اثر اصابت گلوله به سر در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم به شهادت رسید. خانواده نیکتا اسفندانی پس از سه روز جستجو توانستند پیکر دخترشان را تحویل بگیرند. مقامات رژیم به آنها گفتند چون ۱۴ساله و کودک بود، پول تیر از آنها گرفته نمی شود. نیکتا اسفندانی متولد اردیبهشت ۱۳۸۴، روز ۲۹آبان ۹۸ در بهشت زهرا  به خاک سپرده شد.

از سوی دیگر، موج دستگیری ها ادامه دارد. زندان های تهران از جمله زندان اوین و فشافویه مملو از بازداشت شدگان است و با کمبود شدید جا مواجه هستند. چند دانشجوی دختر در میان دستگیرشدگان هستند.

ملیحه جعفری، دانشجوی کارشناسی رشته نمایش عروسکی، و مریم جعفری، دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، روز دوشنبه ۲۷آبان ۹۸ در خیابان پورسینا بازداشت شدند. این دو دانشجوی دختر در بازداشتگاه زندان اوین محبوس هستند.

نرگس باقری، دانشجوی دانشگاه هنر تهران، و بنفشه چراغی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روز ۳۰ آبان ۹۸، در جریان قیام سراسری بازداشت شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، کشتار تظاهر کنندگان را از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت توصیف کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی برای توقف کشتار و سرکوب شد. او از ملل متحد خواستار  اعزام سریع هیأت های تحقیق به ایران شد. خانم رجوی همچنین گفت، «سردمداران این رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بی عملی، هم نقض کنوانسیون ها و قوانین و استانداردهای بین المللی است و هم مشوق رژیم در ادامه جنایت و گسترش آن در منطقه است.»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *