شهدای راه آزادی

الگوی ایستادگی به هرقیمت

تاریخ تولد: ۱۳۳۹

محل تولد: تهران

تحصیلات: دانشجوی علوم طبیعی

تاریخ شهادت: مرداد ۱۳۶۷

نحوه شهادت: حلق آویز

مریم محمدی بهمن آبادی معمار در مهر ۱۳۶۰ دستگیر شد و در زندان به شدت زیر شکنجه رفت. در سال ۶۲ با فرمان حاج داوود رحمانی، مسئول زندان قزل حصار، مریم به قفسهای واحد یک منتقل شد. رژیم قفسهای واحد یک قزل حصار را برای درهم شکستن زندانیان مقاوم تدارک دیده بود. زندانی باید ساعتها با چشم بسته در محلی به اندازه قفس رو به دیوار می‌نشست و پاسداران بالای سر او ایستاده و با شلاق مراقب بودند که او حرکت اضافی نداشته باشد تا آنجا که موقع غذا خوردن، صدای خوردن قاشق به بشقاب هم تنبیه داشت.

مریم بعد از دوره قفس به بیماریهای مفصلی و کمردرد شدید مبتلا شد وتمام استخوانهای بدنش از انگشتان دست وپا و ستون فقرات و مهره ها به قدری او را آزار می داد که  قدرت راه رفتن طولانی نداشت و بعد از مدت کوتاهی باید می‌نشست. اما مریم می گفت: «هر روز که  از خواب بیدار می‌شدم به خودم می گفتم اگر تو سختی‌ و گرمای قفس را نتوانی تحمل کنی و با این رژیم کثیف همکاری کنی، فردا چطور گرمای جهنم وجدانت را تحمل خواهی کرد. اگر تو در قفس دست تسلیم بلند کنی، رژیم یک نفر دیگر را جای تو می‌نشاند.»

همبندیهایش روحیه شاد مریم و صدای خنده های او را به یاد دارند. یکی از همبندیهای او نوشت: «وقتی از قفس آمد هنوز او را نمیشناختم، اما در مدت کوتاهی جای خود را در میان بچهها باز کرد، انگار سالهاست با ما آشناست. همیشه و همه جا حضور داشت و تمام توانش را برای حل مشکلات می‌گذاشت و در کارهای سنگین داوطلب بود.»

سال ۶۳ بعد از بازگشت از قفس به بند عمومی، مجدداً او را برای تنبیه به اوین بردند و دوباره زیر شکنجه رفت. آثار شکنجه بر پشت و کمر او باقی بود. دو ماه به او ملاقات ندادند و یک بار که با اصرار مادرش مجبور شدند به او ملاقات بدهند،  با صندلی چرخدار به ملاقات مادرش رفت و به او گفته بود تازه از زیر سرم بیرون آمده است. او بعد از این دیدار،‌ مجدداً ممنوع الملاقات شد.

مریم از زندانیان مقاومی بود که همواره خار چشم پاسداران و مزورانش بود و سرانجام در قتل عام تابستان سال ۶۷ به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد. قبل از آنکه مریم را اعدام کنند ابتدا برادرش را در برابر چشمانش به دار کشیدند.

ایستادگی مریم، چراغ راه زنان ایران است که هرگز تن به اجبارات رژیم ندهند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *