تصاویری برگزیده از شهرهای زیبای آلبانی

 تصاویری زیبا و برگزیده از شهرهای آلبانی در زیر نمایش داده شده است.

شهر تیرانا

 

شهر اشکودر- آلبانی

 

شهر دورث آلبانی

 

شهر الباسان در آلبانی

 

شهر فیر در آلبانی

 

شهر برات- آلبانی

 

شهر ولوره در آلبانی

You may also like...