طاق بستان در حال نابودی است

Bostans_vault_is_in_ruins

طاق بستان در حال نابودی است تعدادی از باستان شناسان میگویند که کپکهای سفید و سبز به علت نامعلوم در داخل طاق بزرگ این اثر تاریخی را تحت تاثیر قرار داده اند و با توجه به اینکه بافت ساخت این اثر دوره ساسانیان آهکی است تهدید تخریب این بنای زیبا وجود دارد.

از طرفی عنکبوتها هم به طاق بستان هجوم برده اند و به زوری این بنای شگفت انگیز تخریب خواهد شد. با گذشت زمان و بیشتر شدن رطوبت هوا تار عنکبوتها روز به روز بیشتر میشود و این روند را تسریع میکند.

حتی وجود فروشگاههای اطراف محوطه این ساخت و ساز قدیمی و دود  و چربی ناشی از پخت گوشت به شکل کبابی برای طاق بستان زیان بخش است.

عمارت تاریخی طاق بستان یک مجموعه از نگاره سنگ و سنگ نوشته های دوره ساسانیان است که در سمت شمال غرب کرمانشاه قرار گرفته است.

چند خط نوشته به زبان پهلوی و مراسم تاجگذاری خسرو پرویز و تاجگذاری شاهپور دوم و سوم که در قرن سوم میلادی ساخته شده است در این عمارت چشم نواز هستند. با اینکه تاج گذاری خسرو پرویز در این عمارت حکاکی شده اما اثری از شیرین  نیست

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *